Direct bellen met Workaway: (088) 934 34 30

Met de DECLARATIE-AANPAK krijgt u:

 • Betrouwbare en controleerbare (km)declaraties
 • Tijdwinst (zowel voor u als uw medewerkers)
 • Inzicht in reisgedrag, kilometers en kosten
 • Controle, zoals u het wilt
 • Optimale benutting fiscale ruimte

Laat medewerkers zich weer

richten op wat er écht toe doet!

Declaratiekosten-calculator

Uw medewerkers declareren regelmatig kilometers en andere reiskosten. Dit is een tijdrovend en foutgevoelig proces.
Bovendien betalen u en uw medewerkers vaak onnodig belasting over kilometervergoedingen hoger dan 19 cent.
Bereken hier wat de verwerking van declaraties uw organisatie kost én hoeveel u hierop kunt besparen.

 

Reiskosten per medewerker 

Vul hier het gemiddelde in. U kunt uiteraard een aanname doen. 
Deze informatie is relevant voor de berekening van mogelijk belastingvoordeel (u vindt deze in stap 3).  


Loonbelasting

(bedragen per jaar)

Saldering: de werkgever mag vergoedingen hoger en lager dan € 0,19 per kilometer met elkaar verrekenen om maximaal belastingvrij uit te keren.


Werkkostenregeling

De gehele reiskostenvergoeding kan belastingvrij worden gegeven, mits hiervoor voldoende vrije loonruimte in de WKR is. Anders volgt 80% eindheffing.

Declaratie-verwerkingskosten per medewerker

De ervaring leert dat 1 declaratie gemiddeld minimaal 15 minuten verwerkingstijd kost: controleren, boeken, uitbetalen (via salaris), communicatie met de medewerker etc. Als we uitgaan van een uurtarief van € 34, dan kunt u hier € 8.50 invullen. 

Binnen veel organisaties blijkt dat tenminste 20% van de declaraties fouten bevatten. U kunt hierbij denken aan te gunstig afgeronde kilometers of aan kilometers die als 'zakelijk' worden gedeclarareerd maar deels woon-werk zijn. Controleert u de declaraties niet/nauwelijks en keurt u dan ook zelden/nooit een declaratie af, dan is het verstandig om bij 'foutmarge' 20% te noteren.   

Resultaat: mogelijke besparingen voor uw organisatie

 

Besparing 1: reiskosten (belastingvoordeel)

 

U ziet hier wat het u – en uw medewerkers – oplevert als u saldeert. 'Salderen van reiskosten' betekent dat u als werkgever kilometervergoedingen hoger en lager dan € 0,19 met elkaar verrekent. U keert maximaal belastingvrij uit; de medewerker betaalt minder loonbelasting en de werkgever minder heffingen. 

42%
52%

Besparing 2: declaratie-verwerkingskosten

Hier bovenop komt nog de (tijd)winst voor uw medewerkers. Registeren en declararen kost hen veel tijd. Ervaring leert dat dit vaak in werktijd gebeurt en uw organisatie dus geld kost. Met een slim systeem (zoals Reisbalans) winnen zij – en de organisatie – tijd en geld. Dit kan zelfs een veelvoud zijn van de verwerkingskosten.

*Dit is een gemiddelde, gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en een aantal standaard rekenregels.


Mail deze berekening

Vul uw e-mailadres in en ontvang een overzicht van de berekening in uw mailbox.


* Verplicht

Hartelijk dank voor je berekening.

Laat uw telefoonnummer achter
voor een vrijblijvende demo!

De voordelen voor u

 • Verrekeningen voor de financiële administratie
 • Inzicht in reisgedrag, kilometers en kosten
 • Optimale benutting fiscale ruimte
 • Controle, zoals u het wilt
 • Kostenbesparing op verwerking
 • Eventueel koppeling met OV-kaarten

De voordelen voor uw medewerker

Gratis whitepaper

In dit whitepaper leest u meer over de verschillende strategieën voor uw OV-regeling, en hoe u hier het beste uit kunt halen. Denk bijvoorbeeld aan een beter rendement uit de door u verstrekte mobiliteitskaarten, zoals de NS Business Card. Ook behoort een beter inzicht in het reisgedrag van uw medewerkers tot de mogelijkheden en zijn er diverse manieren om op dat reisgedrag invloed uit te oefenen. Uiteraard vindt u ook een eenvoudig door te voeren stappenplan voor een efficiënte OV-regeling.

Laat uw gegevens achter en u ontvangt het whitepaper direct in uw mailbox.